Het team van SolFeed is sinds 1 januari uitgebreid met Eric Gloudemans. Dit om aan de vraag van de groeiende groep vooruitstrevende veehouders die anders tegen voer en voerinkoop aankijken, te kunnen voldoen.

Eric heeft ruim 23 jaar ervaring in mengvoer. Gespecialiseerd op varkens. Het grootste gedeelte van deze periode is Eric zelfstandig dealer geweest voor mengvoederbedrijf Hendrix UTD. Gericht op het leveren van toegevoegde waarde sluit hij aan op de wensen van ondernemers in de varkenshouderij. De laatste jaren heeft Eric een managementfunctie bekleed bij team Varkens van ForFarmers. Vanuit die functie was hij verantwoordelijk voor conceptmatige varkenshouderij, varkenshouders welke produceren in een keten of voor een specifiek merk.

De kracht van de combinatie met Solfeed; het leveren van toegevoegde waarde en rendement voor klanten door slim gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt, heeft Eric doen besluiten deze nieuwe stap naar de toekomst te zetten. Met de toetreding van Eric is continuïteit van de dienstverlening van SolFeed geborgd.