Solfeed wil een bijdrage leveren aan een gezonde toekomst van de varkenshouderij in Nederland. Dit vanuit de overtuiging dat het verleden ons gebracht heeft waar we nu zijn, maar dat de toekomst bepaald wordt door de keuzes die we nu (gaan) maken. Kansen en mogelijkheden liggen er nog volop, de kunst is alleen om ze te (blijven) zien!
Vanuit een praktische kijk op ondernemerschap, kennis van (stal)nutritie, de varkenshouderij en de mengvoedersector kan Solfeed u helpen te focussen op kostprijs en kwaliteit. Het gebruik van het internet speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit de besparingen die u hiermee realiseert komt er de noodzakelijke ruimte om te innoveren of uw bedrijf aan te passen aan de eisen die door de maatschappij gesteld worden.